6 mẫu giao diện

1.000.000.000,00 VNĐ

Biệt thự 2 tầng

Mẫu biệt 3 tầng thự 150m2

1.500.000.000,00 VNĐ
1.500.000.000,00 VNĐ

Biệt thự 2 tầng

Mẫu biệt thự 2 tầng 150m2

1.500.000.000,00 VNĐ

Biệt thư >= 3 tầng

Mẫu biệt thự 3 tầng 120m2

1.500.000.000,00 VNĐ
1.500.000.000,00 VNĐ